فیلم هندی با احترام، مردم مردومیلی 2022

فیلم هندی با احترام، مردم مردومیلی 2022

Sincerely the people of mardomili

Itlu Maredumilli Prajaneekam ، معلم مدرسه‌ای به عنوان افسر انتخابات در یک روستای کوهستانی منصوب می‌شود. پس از مدتی او مجبور می‌شود برای حل مسائل اجتماعی حاکم بر روستا، دستگاه رای گیری را دور بزند و…

به فیلم هندی با احترام، مردم مردومیلی 2022 امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...