فیلم گرگ نوجوان Teen Wolf: The Movie 2023

فیلم گرگ نوجوان Teen Wolf: The Movie 2023

Teen Wolf: The Movie

یک ماه کامل در بیکن هیلز طلوع می کند و همراه با آن شری وحشتناک ظهور کرده است.

گرگ ها یک بار دیگر زوزه می کشند و خواستار بازگشت Banshees، Werecoyotes، Hellhounds، Kitsunes و هر تغییر شکل دیگری در شب هستند.

اما تنها گرگینه‌ای مانند اسکات مک کال، که دیگر نوجوانی نیست و هنوز یک آلفا نیست. می‌تواند هم متحدان جدید را جمع کند و هم دوستان مورد اعتماد خود را برای مقابله با قدرتمندترین و مرگبارترین دشمنی که تا به حال با آن روبرو شده است متحد کند.

به فیلم گرگ نوجوان Teen Wolf: The Movie 2023 امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...